Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błażkowa

Inwestycja polegała na przebudowie drogi wewnętrznej dz nr ewid. 1051, 1049 w miejscowości Błażkowa w km 0+000-0+097. Kwota inwestycji – 73 177,87 zł została pokryta w całości z środków własnych Gminy Brzyska.

Opublikowane: 29 grudnia, 2023 10:19 am, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 11:23 am