„Poznaj Polskę” – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki realizowane w roku 2022 szkołach podstawowych w Gminie Brzyska

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie szkół w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane były na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W ramach projektu „ Poznaj Polskę” Gmina Brzyska otrzymała środki na dofinansowanie trzech wycieczek:

Opublikowane: 3 stycznia, 2024 6:22 pm, ostatnia aktualizacja: 4 stycznia, 2024 at 3:01 pm