Przebudowa drogi Zagórze Dąbrówka

Inwestycja polegała na przebudowie drogi Zagórze Dąbrówka w kilometrażu 0+200-1+199 szer. 5,5 m. Zakres zadania obejmował wykonanie poszerzenia drogi, wykonanie nowej nawierzchni drogi i jej wzmocnienie, wykonanie zabudowy kolektorem kanalizacji deszczowej na odcinku prawostronnego rowu, odmulenie i częściową przebudowę rowów otwartych, wymianę materiałów istniejących przepustów pod zjazdami indywidualnymi, wykonanie utwardzonych poboczy. Koszt wykonania wyniósł 2 748 762,61 z czego 1 924 133,83 to dofinansowanie z Lasów Państwowych a reszta kwoty tj. 824 628,78 zł to wkład własny Gminy Brzyska.

Opublikowane: 3 stycznia, 2024 6:24 pm, ostatnia aktualizacja: 30 stycznia, 2024 at 10:40 am