Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach w samochód ratowniczo – gaśniczy i łódź ratowniczą celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie jej działania

Celem głównym projektu było podniesienie jakości usług Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach w zakresie ratownictwa poprzez zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ratownictwa wodnego oraz łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdnym. Cele szczegółowe to m.in: Efektem osiągnięcia celów będzie zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców gminy, a także zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń na terenie gminy Brzyska i powiatu jasielskiego. Projekt zrealizowany przez Gminę Brzyska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Brzyskach. Program współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 159 849,99 zł.  

Opublikowane: 3 stycznia, 2024 6:42 pm, ostatnia aktualizacja: 30 stycznia, 2024 at 10:43 am