Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska – SP w Lipnicy Dolnej

Celem głównym projektu był wzrost kompetencji kluczowych 411 uczniów i 64 nauczycieli z 4 szkół realizujących kształcenie ogólne zlokalizowanych na obszarze gminy Brzyska: 1) Szkoła Podstawowa w Brzyskach 2) Szkoła Podstawowa w Błażkowej; 3) Szkoła Podstawowa w Wróblowej; 4) Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2 „ Poprawa jakości kształcenia ogólnego”. Koszt całkowity inwestycji - 1 083 232,76 zł Koszt dofinansowania - 1 029 071,12 zł  

Opublikowane: 4 stycznia, 2024 2:47 pm, ostatnia aktualizacja: 4 stycznia, 2024 at 2:48 pm