Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błażkowa

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1903, 1898/2. została pokryta w całości z środków własnych Gminy Brzyska. Kwota inwestycji – 124 579,57 zł

Opublikowane: 28 grudnia, 2023 6:06 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 11:24 am