Przebudowa drogi wewnętrznej „Do Wachowicza” w miejscowości Brzyska

Inwestycja polegała na przebudowie drogi wewnętrznej „Do Wachowicza” w miejscowości Brzyska w km 0+000 – 0+230 na działkach nr ewid. 257, 265/1, 264/3, 263/1, 262/1. Środki zostały pokryte z środków własnych Gminy Brzyska. Koszt przedsięwzięcia - 116 394,41 zł brutto.

Opublikowane: 28 grudnia, 2023 5:43 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 11:24 am