Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Biała na dz. ozn. nr ewid. 424

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 660 671,95 zł DOFINANSOWANIE: Inwestycja dofinansowana z środków budżetu Województwa Łódzkiego. TERMIN REALIZACJI: 2019-2020
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Zadanie miało na celu poprawę stanu technicznego drogi stanowiącej dojazd do pól. W jego ramach wykonano odcinkowe korytowanie na całej szerokości jezdni głębokości 20 cm; profilowanie z zagęszczeniem podłoża, podbudowę z kruszywa łamanego 0/63 (warstwa dolna) i 0/31,5 (warstwa górna), warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego AC8S (grubości 4 cm każda) oraz pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 15-20 cm
[smartslider3 slider="261"]

Opublikowane: 23 lutego, 2024 2:32 pm, ostatnia aktualizacja: 26 lutego, 2024 at 6:19 pm