Przebudowa drogi powiatowej nr 1372N na odcinku Bartąg – Ruś – Etap I

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 6 888 965 zł POWIAT: 1 994 987 zł GMINA: 1 993 978 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 900 000 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: - Fundusz Dróg Samorządowych - wkład własny Powiatu - wkład Gminy ODDANIE DROGI DO UŻYTKU: 2019
OPIS: W ramach zadania wykonano: - przebudowa drogi asfaltowej na odc. 2,3 km - remont przepustów - przebudowa i poszerzenie jezdni do 5,5 m - wykonanie poboczy utwardzonych - wykonanie chodników wraz z oświetleniem ulicznym w obrębie miejscowości - budowa oraz przebudowa przystanków autobusowych - budowa kanalizacji deszczowej - przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu - oczyszczenie i renowacja istniejących rowów - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Opublikowane: 29 marca, 2024 12:47 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:08 pm