Przebudowa drogi powiatowej nr 1372N na odcinku Ruś – Bartąg – etap II

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 213 942 zł POWIAT: 303 486 zł GMINA: 303 486 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 606 971 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: - Fundusz Dróg Samorządowych - wkład własny Powiatu - wkład Gminy ODDANIE DROGI DO UŻYTKU: 2020
OPIS: W ramach zadania wykonano: - przebudowa drogi asfaltowej na odc. 1,0 km - remont przepustów - przebudowa i poszerzenie jezdni do 5,5 m - wykonanie poboczy utwardzonych - budowa oraz przebudowa przystanków autobusowych - przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu - oczyszczenie i renowacja istniejących rowów - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami BRD

Opublikowane: 29 marca, 2024 1:14 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 4:58 pm