Przebudowa drogi powiatowej nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 562 816 zł POWIAT: 140 704 zł GMINA: 140 704 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 281 408 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: - Fundusz Dróg Samorządowych - wkład własny Powiatu - wkład Gminy ODDANIE DROGI DO UŻYTKU: 2020
OPIS: W ramach zadania wykonano: - przebudowa drogi asfaltowej na odc. 0,2 km - przebudowa nawierzchni z brukowej na asfaltową i poszerzenie jezdni do 5,5 m - wykonanie poboczy utwardzonych - przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu - oczyszczenie i renowacja istniejących rowów - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami BRD

Opublikowane: 29 marca, 2024 1:17 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:19 pm