Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK 51 w km 15+630 – etap I

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 878 264 zł POWIAT: 667 400 zł GMINA: 665 290 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 545 574 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wkład własny Powiatu - wkład Gminy ODDANIE DROGI DO UŻYTKU: 2022
OPIS:

Opublikowane: 29 marca, 2024 1:23 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:25 pm