Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK 51 w km 15+630 – etap II

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 895 565 zł POWIAT: 217 042 zł GMINA: 217 378 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 461 145 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: - EFRR w ramach ZIT MOF Olsztyna - wkład własny Powiatu - wkład Gminy ODDANIE DROGI DO UŻYTKU: 2022
OPIS: W ramach zadania wykonano: - przebudowa drogi asfaltowej na odc. 1,5 km - przebudowa nawierzchni i poszerzenie jezdni do 5,5m - wykonanie poboczy utwardzonych - przebudowa przepustów - przebudowa skrzyżowań - przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu - oczyszczenie i renowacja istniejących rowów - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami BRD

Opublikowane: 29 marca, 2024 1:25 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:27 pm