Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty, w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w formule zaprojektuj wybuduj

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 3 849 474 zł POWIAT: 789 568 zł GMINA: 789 568 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 270 338 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wkład własny Powiatu - wkład Gminy ODDANIE DROGI DO UŻYTKU: 2023
OPIS: W ramach zadania wykonano: - przebudowa skrzyżowania ze zmianą na rondo - przebudowa nawierzchni w zasięgu oddziaływania skrzyżowania i poszerzenie jezdni do 5,5 m - wykonanie chodników - przebudowa przystanków autobusowych wraz z budową zatoki - przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami BRD

Opublikowane: 29 marca, 2024 1:28 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 4:57 pm