Remont drogi powiatowej nr 1441N relacji Stawiguda – Pluski na odcinku około 1,5 km

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 408 069 zł POWIAT: 369 347 zł GMINA: 369 347 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 669 375 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wkład własny Powiatu - wkład Gminy ODDANIE DROGI DO UŻYTKU: 2023
OPIS: W ramach zadania wykonano: - remont drogi asfaltowej na odc. 1,5 km - uciąglenie odcinka zrealizowanego w ramach przejść dla pieszych - wykonanie poboczy utwardzonych - oczyszczenie i renowacja istniejących rowów - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami BRD

Opublikowane: 29 marca, 2024 1:29 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:31 pm