Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap II

W 2021r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego fragmentu drogi gminnej Zaolzie zrealizowanego w ramach zadania : Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej- etap II w ramach "Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej- etap II". Inwestycja będzie służyła poprawie bezpieczeństwa ruchu na drodze ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów, podniesieniu standardów technicznych dróg publicznych oraz poprawie komunikacji z drogą wyższej kategorii. Droga Zaolzie stanowi także dojazd do licznych obiektów noclegowych, narciarskich oraz prowadzi na szlaki turystyczne w kierunku Stecówki i Baraniej Góry. Długość rozbudowy drogi wynosi 848 metrów. Rozbudowa drogi wraz z przyległą infrastrukturą wpłynie pozytywnie na walor turystyczny gminy oraz ułatwi mieszkańcom i turystom komunikację.

Opublikowane: 11 maja, 2023 1:47 pm, ostatnia aktualizacja: 12 maja, 2023 at 10:25 am