Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna

W dniu 5 grudnia 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót w związku z zakończeniem prac, dotyczących realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna”. Celem inwestycji była przede wszystkim: poprawa komunikacji z obiektami użyteczności publicznej takimi jak Posterunek Policji i siedziba Pogotowia Ratunkowego, polepszenie parametrów dojazdu dla lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców, a także podniesienia bezpieczeństwa ruchu pieszych.

W ramach przebudowy drogi dokonano korekty jej geometrii, kompleksowej przebudowy konstrukcji i nawierzchni, przebudowy odwodnienia jezdni i korpusu drogowego. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągową, przebudowano sieć elektroenergetyczną przy czym wybudowano także nowe oświetlenie, przebudowana została także sieć teletechniczna. Dokonano także rozbiórki obiektów kolidujących z projektowanym układem komunikacyjnym oraz wybudowano nowy chodnik.

 

Opublikowane: 20 lutego, 2024 10:51 am, ostatnia aktualizacja: 5 marca, 2024 at 4:12 pm