Budowa kanalizacja deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Pętkowicach I etap

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 289 050,00 zł WYDATKI PONIESIONE W 2022 r.: 289 050,00 zł TERMIN REALIZACJI: 10.2021 – 05.2022
ROBOTY WYKONANE W 2022 R.: Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 97m, wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi. W zakresie drogowym rozebrano istniejącą nawierzchnię z płyt i wykonano drogę o szerokości od 3,00 do 4,5m o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonano plac manewrowy.

Opublikowane: 17 grudnia, 2023 5:47 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 6:34 pm