Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda-Gniewowo (inwestycja realizowana przez powiat wejherowski)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.800.441,00 zł WYDATKI PONIESIONE W 2022 r.: 722 152,68 zł (udział Gminy Wejherowo) TERMIN REALIZACJI: 04.2022 – 09.2022
ROBOTY WYKONANE W 2022 R.: Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego i na początku opracowania nawierzchni bitumicznej, usunięcie w-wy nasypów niebudowlanych, niekontrolowanych, usunięcie w-wy humusu ze skarp, uzupełnienie podłoża gruntem niewysadzinowym ok. >8m/dobę, wycinkę kolidujących krzewów, wykonanie nasypów o pochyleniu 1:1,5, wykonanie wykopów o pochyleniu 1:1, budowę nawierzchni z płyt ażurowych typu YOMB na długości 1,5 km, wykonanie oznakowania oraz przebudowę oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.
DOFINANSOWANIE: Inwestycja realizowana przez Powiat Wejherowski dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1 400 441, 00 zł) oraz sfinansowana przy udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Wejherowo.

Opublikowane: 17 grudnia, 2023 5:43 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 10:21 pm