Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na lampy LED w sali gimnastycznej w SP Bolszewo nr 2

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 48 000,00 zł WYDATKI PONIESIONE W 2022 r.: 48 000,00 zł TERMIN REALIZACJI: 11.2022 – 12.2022
ROBOTY WYKONANE W 2022 R.: Wykonano wymianę oświetlenia głównego w budynku hali sportowej (49 opraw). Moc znamionowa zdemontowanych opraw: 19 600 W Moc znamionowa zamontowanych opraw: 8 232 W Zmniejszenie zapotrzebowanie na energię elektryczną: 11 368 W

Opublikowane: 17 grudnia, 2023 5:29 pm, ostatnia aktualizacja: 17 grudnia, 2023 at 5:50 pm