„Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 731 756,90 zł WYDATKI PONIESIONE W 2022 r.: 242 310,00 zł TERMIN REALIZACJI: 07.2021 - 12.2023
ROBOTY WYKONANE W 2022 R.: W 2022 roku wykonano dokumentacje projektową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne budynków objętych projektem - 14 obiektów gminnych ( koszty poniesione 51 537,00 zł) oraz 66 prywatnych budynków mieszkalnych ( koszty poniesione 130 773,00 zł). W pierwszej połowie 2023 zaplanowano wyłonienie wykonawcy. Zakończenie realizacji planowane jest na grudzień 2023 roku.
DOFINANSOWANIE: Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 813 698 złotych.

Opublikowane: 17 grudnia, 2023 5:16 pm, ostatnia aktualizacja: 17 grudnia, 2023 at 5:50 pm