Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łężyce

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 4 100 000,00 zł WYDATKI PONIESIONE W 2022 r.: 2 858 750,22 zł TERMIN REALIZACJI: 03.2021 -
ROBOTY WYKONANE W 2022 R.: W 2022 roku wykonano następujące prace:
  • część zakresu prac ziemnych;
  • wybudowano budynek świetlicy;
  • częściowo wybudowano zagospodarowanie terenu, wykonano instalacje sanitarne;
  • wykonano instalacje elektryczne i techniczne.
DOFINANSOWANIE: Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1 000 000,00 zł.

Opublikowane: 16 grudnia, 2023 6:58 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 10:27 pm