Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Zbychowie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 523 090,00 zł WYDATKI PONIESIONE W 2022 r.: 152 309,00 zł TERMIN REALIZACJI: 04.2022 - 12.2022 (rozliczenie I.2023)
ROBOTY WYKONANE W 2022 R.: W ramach inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 28x15m., piłkarskie boisko o nawierzchni trawiastej o wym. 64x40m, parking, ciąg pieszo-jezdny, oświetlenie oraz elementy małej architektury.
DOFINANSOWANIE: Inwestycja zrealizowana jako część zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Orlu oraz budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowościach Zbychowo i Góra” objęta dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – w łącznej kwocie 2.889.693,00 zł.

Opublikowane: 16 grudnia, 2023 6:48 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 10:18 pm