Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Orlu

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 985 030,00 zł WYDATKI PONIESIONE W 2022 r.: 101 909,00 zł TERMIN REALIZACJI: 04.2022 - 12.2022 (rozliczenie I.2023)
ROBOTY WYKONANE W 2022 R.: W ramach inwestycji powstało wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej o wym. 43x22,4 m. wraz z montażem urządzeń sportowych, budowa ciągu pieszego, oświetlenia zewnętrznego oraz elementy małej architektury.
DOFINANSOWANIE: Inwestycja zrealizowana jako część zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Orlu oraz budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowościach Zbychowo i Góra” objęta dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych- w łącznej kwocie 2.889.693,00 zł.
 

Opublikowane: 16 grudnia, 2023 6:43 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 10:17 pm