Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem na ul. Szkolnej w Bolszewie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 338 000,00 zł WYDATKI PONIESIONE W 2022 r.: 338 000,00 zł TERMIN REALIZACJI: 12.2021 – 11.2022
ROBOTY WYKONANE W 2022 R.: Zadanie obejmowało wykonanie urządzeń wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów tj. wyniesiona tarcza skrzyżowania, wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia, wykonanie płytek ostrzegawczych i prowadzących przed przejściem dla pieszych w celu prowadzenia osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi, wykonanie systemu prowadzenia dla osób z ograniczoną percepcją wzrokową poprzez zastosowanie kombinacji faktur ostrzegawczych i prowadzących, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia dla pieszych, przebudowę odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
DOFINANSOWANIE: Dofinansowanie w wysokości 200 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Opublikowane: 16 grudnia, 2023 5:17 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 10:22 pm