Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem na ul. Słonecznej w Gościcinie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 327 121,32 zł WYDATKI PONIESIONE W 2022 r.: 327 121,32 zł TERMIN REALIZACJI: 10.2021 – 11.2022
ROBOTY WYKONANE W 2022 R.: Zadanie obejmowało wykonanie urządzeń wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów tj. wyniesione przejście dla pieszych, wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia dla pieszych oraz zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wprowadzenie na przedmiotowym odcinku strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h.
DOFINANSOWANIE: Dofinansowanie w wysokości 200 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Opublikowane: 16 grudnia, 2023 5:11 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 10:23 pm