Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem na ul. Leśnej w Bolszewie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 492 000,00 zł WYDATKI PONIESIONE W 2022 r.: 492 000,00 zł TERMIN REALIZACJI: 12.2021 – 08.2022
ROBOTY WYKONANE W 2022 R.: W ramach zadania wykonano:
  • wykonanie urządzeń wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów;
  • wyniesiona tarcza skrzyżowania, wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia;
  • wykonanie płytek ostrzegawczych i prowadzących przed przejściem dla pieszych w celu prowadzenia osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi;
  • wykonanie systemu prowadzenia dla osób z ograniczoną percepcją wzrokową poprzez zastosowanie kombinacji faktur ostrzegawczych i prowadzących;
  • budowę oraz przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia dla pieszych;
  • przebudowę odwodnienia;
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
  • ograniczenie prędkości do 30 km/h przed wjazdem na wyniesioną tarczę skrzyżowania.
DOFINANSOWANIE: Dofinansowanie w wysokości 200 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Opublikowane: 16 grudnia, 2023 5:06 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 10:23 pm