Budowa dróg gminnych ul. Długa w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu- ciąg pieszo rowerowy

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 842 091,33 zł WYDATKI PONIESIONE W 2022 r.: 842 091,33 zł TERMIN REALIZACJI: 12.2021–03.2022
ROBOTY WYKONANE W 2022 R.: Zadanie zostało podzielone na dwa odcinki i obejmuje budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej o długości 91 m wzdłuż ulicy Długiej w Bolszewie oraz budowę chodnika o długości 99 m wzdłuż ulicy Wejhera w Orlu, oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 578 m wzdłuż ulicy Długiej w Bolszewie oraz ulicy Wejhera w Orlu.
DOFINANSOWANIE: Dofinansowanie w wysokości 421 045,00 zł z ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Opublikowane: 16 grudnia, 2023 4:38 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 10:25 pm