Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrantami w miejscowości Zbychowo w rejonie ul. Kaszubskiej, Spacerowej, Kamiennej

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 160 086,65 zł WYDATKI PONIESIONE W 2022 r.: 1 160 086,65 zł TERMIN REALIZACJI: 05.2022 – 12.2022
ROBOTY WYKONANE W 2022 R.: W 2022 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami i hydrantami w miejscowości Zbychowo w rejonie ul. Kaszubskiej, Spacerowej, Kamiennej. Zakres zadania objął:
  • wodociąg DN 160 PE, PEHD o długości ok. 1200 mb;
  • wodociąg DN 110 PE, PEHD o długości ok. 75 mb;
  • hydrant podziemny DN 80-12 szt.;
  • przyłącza wodociągowe (przepięcie z istniejącego wodociągu) – 35 szt.

Opublikowane: 16 grudnia, 2023 1:36 pm, ostatnia aktualizacja: 16 grudnia, 2023 at 5:06 pm