Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G w Kochanowie (inwestycja realizowana przez powiat wejherowski)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.998.588,61 zł WYDATKI PONIESIONE W 2021 r.: 672.205,79 zł (udział Gminy Wejherowo) TERMIN REALIZACJI: 02.2021 – 11.2021
ROBOTY WYKONANE W 2021 R.: Wykonanie jezdni i przekroju drogowym z chodnikiem o szer. min. 1,50 m wzdłuż lewej krawędzi jezdni, na łuku poszerzenie jezdni do szer. 9,3 m.. Wzdłuż odcinka wykonano rowy przydrożne z dnem częściowo umocnionym prefabrykatami betonowymi i płytkami chodnikowymi oraz dwie zatoki autobusowe o szer. 3,0 m. Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych częściowo do rowów chłonno- odparowujących a częściowo poprzez projektowany przepust do istniejącego rowu melioracyjnego.
DOFINANSOWANIE: Inwestycja realizowana przez powiat wejherowski dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz sfinansowana przy udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Wejherowo i Gminę Luzino.

Opublikowane: 7 grudnia, 2023 5:41 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 10:25 pm