Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ulica Wiejska w Gościcinie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 281 086,62 zł WYDATKI PONIESIONE W 2021 r.: 281 086,62 zł TERMIN REALIZACJI: 29.07.2021 – 12.10.2021
ROBOTY WYKONANE W 2021 R.: Utwardzenie nawierzchni jezdni płytami IOMB na długości 610 m i szerokości 5 m.
DOFINANSOWANIE: 106 965,00 zł – środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego  przeznaczone na zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Opublikowane: 7 grudnia, 2023 3:54 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 7:19 pm