Budowa przystani kajakowych – Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 682 280.00 zł WYDATKI PONIESIONE W 2021 r.: 111 119.13 zł TERMIN REALIZACJI: 07.2021  – 07.2022
ROBOTY WYKONANE W 2021 R.: W roku 2021 wykonano prace ziemne przygotowawcze, korytowanie, podbudowy pod chodniki, dojazdy i parkingi, fundamenty pod wiaty, WC, suszarki, ułożono krawężniki oraz nawierzchnie z kostki.
DOFINANSOWANIE: Dofinansowanie w wysokości 85 % wartości zamówienia, ze środków RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2022, w wysokości  579.938,00 zł.

Opublikowane: 19 marca, 2023 1:41 pm, ostatnia aktualizacja: 20 marca, 2024 at 10:52 am