Przebudowa ulicy Cylkowskiego w Bolszewie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 141 486,48 zł WYDATKI PONIESIONE W 2021 r.: 1 141 486,48zł TERMIN REALIZACJI: 04. 2021 –09.2021
ROBOTY WYKONANE W 2021 R.: Przebudowa ulicy Cylkowskiego o  długości około 480m, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  jezdni, wykonanie nowej nawierzchni zjazdów, budowę chodników z kostek betonowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie progów zwalniających, budowę kolektora deszczowego wraz z wykonaniem wpustów deszczowych z  przykanalikami, wykonanie nowych miejsc postojowych z kostek betonowych.
DOFINANSOWANIE: Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na latach 2014-2020. W 2021 roku uzyskano dofinansowanie w wysokości 634 720,00 zł.

Opublikowane: 7 grudnia, 2023 1:21 pm, ostatnia aktualizacja: 7 grudnia, 2023 at 4:16 pm