Budowa ulicy Jana Pawła II w Gościcinie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 501 171,97 zł. WYDATKI PONIESIONE W 2021 r.: 2 501 171,97 zł TERMIN REALIZACJI: 12.2020 –  11.2021
ROBOTY WYKONANE W 2020 R.: Zakres obejmował budowę nowej nawierzchni ulicy na odcinku 521 mb wraz z usunięciem kolizji, budowę jednostronnego chodnika, wykonanie odwodnienia drogowego za pomocą wpustów i przykanalików, budowę oświetlenia wraz z budową obiektu mostowego na rzece Gościcinie. Wykonano nowy kanał technologiczny, wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome. Dokonano zakupu i montażu aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych oraz tablicy interaktywnej informującej o prędkości poruszających się pojazdów.
DOFINANSOWANIE: Dofinansowanie w wysokości 1 226 863,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Opublikowane: 7 grudnia, 2023 1:14 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 10:26 pm