Budowa ulicy Polnej i ulicy Ogrodowej w Bolszewie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 849 530,80 zł. WYDATKI PONIESIONEW 2021 R.: 1 849 530,80 zł TERMIN REALIZACJI: 12.2020  – 11.2021
ROBOTY WYKONANE W 2021 R.: W 2020 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Roboty realizowane są w roku 2021 r. Zakres obejmuje budowę nawierzchni ulicy Polnej na długości 452 m o nawierzchni z mieszanki SMA i ul. Ogrodowej o długości 240 m i nawierzchni z mieszanki SMA wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W ramach likwidacji kolizji przebudowany został istniejący wodociąg oraz gazociąg.
DOFINANSOWANIE: Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 896 641,00 zł.

Opublikowane: 7 grudnia, 2023 12:56 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 10:21 pm