MOGILANY RYNEK DLA NAJMŁODSZYCH! II etap. Zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu użytkowania oraz wzbogacenie o elementy edukacyjne ogólnodostępnego placu zabaw w Mogilanach

Modernizacja placu zabaw zrealizowana przez Stowarzyszenie Dla Naszej Gminy Mogilany we współpracy z Gminą.

Pożyczka udzielona z budżetu Gminy Mogilany na sfinansowanie wydatków: 98 953,00 zł

TERMIN REALIZACJI: 2023

Opublikowane: 18 marca, 2024 1:26 pm, ostatnia aktualizacja: 18 marca, 2024 at 1:29 pm