Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj – Etap I (przykanaliki) wraz z kolektorem głównym od studni K-40 do K-93 w miejscowości Lusina

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj - Etap I KOSZT ZADANIA: 2 149 221,61 zł

Opublikowane: 28 lutego, 2024 2:35 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 10:45 am