Przebudowa drogi gminnej ”do Adamczuka” w miejscowości Brzyska

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie drogi wewnętrznej "do Adamczuka" w km 0+0060 -0+623,3  brutto. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład kwocie 580 967,27 zł brutto

Opublikowane: 28 grudnia, 2023 5:51 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 11:24 am