Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróża-Zielęcin

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 443 848,30 zł

DOFINANSOWANIE: Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego TERMIN REALIZACJI: 2021
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Celem ułatwienia naszym mieszkańcom dojazdów do pól wykonano przebudowę drogi śródpolnej na dz. ew. nr 528/1, 528/2 i 685/1 w obrębie Stróża i 1686/1 w obrębie Zielęcin o długości 1115 m. Przebudowa polegała na wykonaniu jezdni bitumicznej szerokości 3,0 m wraz z podbudową. Wykonano również pobocza po obu stronach z kruszywa łamanego o grubości 18 cm i szerokości 20 cm. Ponadto w miejscach kolizji przyłącza telekomunikacyjnego z projektowanym układem drogowym wykonano jego przebudowę na odcinku 528 m.
[smartslider3 slider="271"]

Opublikowane: 28 lutego, 2024 12:25 pm, ostatnia aktualizacja: 28 marca, 2024 at 4:30 pm