Przebudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu OSP Biała

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 574 156,04 zł

TERMIN REALIZACJI: 2020
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Przebudowa budynku remizy OSP Biała zawierała w swym zakresie m.in. wyburzenie części ściany na sali, wzmocnienie belki sufitowej oraz filarów (nowe stopy żelbetowe), demontaż kominka, malowanie sali, montaż nowych drzwi wewnętrznych, przebudowę schodów wewnętrznych, malowanie elewacji zewnętrznej, naprawie utwardzenia z kostki brukowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku wraz z montażem kinkietów. Dzięki przedmiotowym pracom sala zyskała nowy, bardziej atrakcyjny wygląd. Ponadto, w ramach drugiego zadania wykonano kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem liniowym, oświetlenie terenu oraz montaż małej architektury (nowe ławki, kosze na śmieci i maszt flagowy) wraz z budową stanowisk postojowych oraz utwardzenie terenu stanowiącego plac manewrowy.

Opublikowane: 24 lutego, 2024 4:46 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 1:09 pm