Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 150 332,61 zł DOFINANSOWANIE: Środki własne dof. PROW 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2021
WIELKOŚĆ: 544 mb

Opublikowane: 14 marca, 2024 11:50 am, ostatnia aktualizacja: 18 marca, 2024 at 1:00 pm