Posiedzenie plenarne Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Warszawa

Od piątku trwało posiedzenie plenarne Zgromadzenia Parlamentarnego w Warszawie. Dzisiejsze wystąpienia prezydenta, premiera Mateusza Mazowieckiego i sekretarza generalnego NATO zakończyły obrady.

Poniedziałkowa debata dotyczyła projektu deklaracji o zapewnieniu jedności i wiarygodności NATO. Podczas swojego wystąpienia Andrzej Duda podkreślił również, że Rosja nigdy nie pogodziła się z upadkiem imperialnego Związku Radzieckiego, więc współpraca jest szczególnie istotna. Prezydent mówił także o potrzebie większych wydatków na obronność państw europejskich. W poprzednich dniach posiedzenia dyskutowano m.in. o przyszłości UE w związku z Brexitem, bezpieczeństwie Bałkanów Zachodnich i działaniach Korei Północnej.

Opublikowane: Maj 28th, 2018 2:30 pm