Polskie rezerwy coraz wyższe

wolna grafika - pieniądze, kradzież, kieszonkowiec

Na koniec października 2016 poziom rezerw wyrażonych w euro wyniósł 103,2 mld EURO, co oznacza wzrost o 3,1 % w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Również stan rezerw w dolarach amerykańskich wzrósł z 111,9 mld USD do 113 mld USD między wrześniem a październikiem. NBP podkreśla jednocześnie, że ponad zyskowność stawia bezpieczeństwo aktywów i zachowanie odpowiedniego poziomu płynności.

"NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie." - można przeczytać w komunikacie Narodowego Banku Polskiego.

Opublikowane: Listopad 7th, 2016 10:04 pm, ostatnia aktualizacja: Listopad 7th, 2016 at 10:07 pm