Polska: sejm uchwalił zmiany w ordycnacji wyborczej

ordynacja

Sejm uchwalił w piątek zmiany w ordycnacji wyborczej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Nowe rozwiązania to m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast po wyborach samorządowychw 2018 r. oraz wygaszenie kadencji Państwowej Komisji Wyborczej po wyborach parlamentarnych 2019 r. 

Uchwalona nowela Kodeksu wyborczego oraz ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu zakłada także ustanowienie jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach do 20 tys mieszkańców i nową definicję znaku X, którym mają być "co najmniej dwie przecinające się linie". Wprowadzona zostanie także inicjatywa uchwałodawcza w samorządach oraz obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu o wysokości co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy.

Opublikowane: Grudzień 15th, 2017 11:37 am