Podpisano porozumienie arktyczne

Fairbanks

Dokument został podpisany w Fairbanks na Alasce przez szefów dyplomacji państw wchodzących w skład Rady Arktycznej.

Porozumienie zawiera m.in apel o podjęcie działań w skali globalnej na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla, czym nawiązuje do paryskiego paktu klimatycznego.

Duże zdziwienie wywołało podpisanie dokumentu przez Rexa Tillersona, gdyż po administracji Trumpa spodziewano się próby rewizji postanowień lub wycofania się z paktu klimatycznego.

Opublikowane: Maj 12th, 2017 8:26 am