Podatek VAT pozostaje bez zmian

Projekt ustawy budżetowej na rok 2016 jest prawie gotowy. Wynikać z niej ma, że obecna stawka VAT zostanie na niezmienionym poziomie przez kolejny rok. Zmian można się spodziewać dopiero od 2017 roku, informuje pb.pl.

pieniądze, kradzież, kieszonkowiec, wolna grafika

fot. Wikimedia Commons

Opublikowane: Sierpień 28th, 2015 11:57 am