PO, N i PSL kontra PiS

Fot: Wikimedia Commons/Adrian Grycuk - Ewa Kopacz, polityka, premier

PiS zgłosił projekt wprowadzający m.in. nowe zasady wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. PO, Nowoczesna, a także PSL są przeciwni.

Wniosek o odrzucenie projektu będzie głosowany na kolejnym posiedzeniu Izby. Kukiz'15 nie ma uzgodnionego stanowiska w tej sprawie.

Główne założenia projektu, mówią o ty, iż: Zgromadzenie Ogólne TK przedstawia prezydentowi kandydatów na prezesa TK "w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat". Obecnie, ustawa o TK z 22 lipca br. mówi, iż obrady ZO zwołuje się "między 30 a 15 dniem" przed upływem kadencji prezesa. Kadencja obecnego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego kończy się 19 grudnia.

Projekt nie precyzuje ilości kandydatów na prezesa przedstawianych głowie państwa przez ZO (obecnie w ustawie TK znajduje się ich trzech). ZO ma przedstawiać prezydentowi jako kandydatów wszystkich sędziów, którzy w głosowaniu ZO otrzymali co najmniej 5 głosów.

Według projektu, od dnia wakatu na funkcji prezesa TK, do powołania jego następcy, pracami TK kieruje sędzia "posiadający najdłuższy, liczony łącznie, staż pracy: jako sędzia w TK; jako aplikant, asesor, sędzia w sądzie powszechnym; w administracji państwowej szczebla centralnego". Z wyliczeń PAP wynika, że najdłuższy taki staż ma Julia Przyłębska, wybrana do TK w grudniu ub. r. przez Sejm. Projekt wprowadza zasadę, że kadencja prezesa i wiceprezesa TK trwa sześć lat (dziś sędzia powołany na prezesa jest nim do końca swej kadencji).

Są to założenia jednego z trzech nowych projektów PiS co do TK. PiS zapowiedział również przepisy wprowadzające obie te ustawy - z określonym terminem ich wejścia w życie.

Fot: Wikimedia Commons

Opublikowane: Listopad 5th, 2016 8:53 am, ostatnia aktualizacja: Listopad 5th, 2016 at 10:17 am