Piknik ekologiczny – warsztaty i edukacja ekologiczna

TERMIN REALIZACJI: 2022 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 25 000 zł DOFINANSOWANIE: 15 000 zł ZAKRES ZADANIA: Zadanie realizowała Gmina Dębno. 23 września 2022 r. w parku miejskim w Dębnie zorganizowano piknik ekologiczny. Ponad 600 uczniów z dębnowskich szkół wzięło udział w warsztatach i edukacji ekologicznej. Piknik miał formę warsztatów o różnorodnej tematyce. W przedsięwzięcie włączyło się wiele instytucji: Nadleśnictwo Dębno, Stowarzyszenie „Radość Dzieciom”, Park Narodowy „Ujście Warty", Błękitny Patrol WWF, Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy w Dębnie, Celowy Związek Gmin CZG-12. Ponadto zakupiono 550 krzewów, drzew i bylin, które wzbogaciły bioróżnorodność parku. Dodatkowo dzieci wzięły udział w warsztatach tworzenia domków dla owadów. DOFINANSOWANIE: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.        

Opublikowane: 4 marca, 2024 5:43 pm, ostatnia aktualizacja: 7 marca, 2024 at 2:25 pm