Park w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym w Szepietowie-Wawrzyńcach

Zespół dworsko-parkowo-folwarczny powstał prawdopodobnie pod koniec XIX w. ale najstarsze wzmianki z XVI w. o dobrach ziemskich Szepietowo-Wawrzyńce, z których 15 włók należało do szlachty a 2 włóki były osiadłe. W 1883 r. właścicielem majątku Szepietowo-Wawrzyńce byli Stanisław Kierznowski i Julia z Piwnickich Kierznowska. Przed rokiem 1883 zarządzał majątkiem Teodor Ostrowski (wg wpisu w księgach metrykalnych z 1883 r. z Dąbrówki Kościelnej). Park dworski został założony prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku, w formie parku krajobrazowego. Wśród nasadzeń dębów, lip, klonów, buków, kasztanowców oraz świerków i modrzewi znalazły się tu klomby kwiatowe i alejki spacerowe. Za dworem znajdował się ogród z dwoma stawami oraz sad.

5

Opublikowane: Kwiecień 26th, 2022 9:04 pm, ostatnia aktualizacja: Kwiecień 26th, 2022 at 9:13 pm