Park podworski (pałacowy) z XVIII wieku w Pietkowie

Park podworski (pałacowy) z XVIII wieku w Pietkowie - park krajobrazowy powstały po 1815 r. z przekształcenia wcześniejszego klasycystycznego układu i zachowujący elementy wcześniejszej, regularnej kompozycji. Położony na niewysokim wzgórzu z trzech stron otoczonym ciekami wodnymi (zakolem rzeki Lizy i wpadającym do niej bezimiennym strumieniem). Niegdyś stanowił estetyczną oprawę dworu średniozamożnej rodziny szlacheckiej, park stanowi przykład nawarstwiania się stylów, ale też umiejętności kształtowania krajobrazu i doskonałości kompozycyjnej.

[smartslider3 slider=170]

Opublikowane: 9 marca, 2022 2:58 pm, ostatnia aktualizacja: 9 marca, 2022 at 3:12 pm